This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Department of Canadian Heritage www.pch.gc.ca
The Department of Canadian Heritage (Ministerstwo Dziedzictwa Kanady) jest instytucją rządową, powołaną w celu promowania dziedzictwa kulturowego Kanady, aktywnego obywatelstwa, ochrony praw człowieka i wielokulturowości. Departament dzieli swoją działalność na 6 kategorii: Arts & Culture, Citizenship & Identity, Diversity & Multiculturalism, International, Sport, Youth. Są to hasła, pod którymi kryje się imponująca ilość różnego typu programów i funduszy (pełen spis alfabetyczny dostępny na stronie). Na stronie Departamentu znajduje się też spis organizacji, działających pod jego auspicjami, a zajmujących się przyznawaniem grantów organizacjom pozarządowym, samorządom lokalnym, osobom fizycznym.


Wersja językowa: angielska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Canadian Heritage
25 Eddy Street
Gatineau, Quebec
K1A 0M5
Kanada
Tel.: (819) 997-0055