This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Transnational Communities Programme www.transcomm.ox.ac.uk
Transnational Communities Programme był programem badawczym, kierowanym przez profesora Stevena Vertoveca z Instytutu Antropologii Społecznej i Kulturowej Uniwersytetu Oxfordzkiego i zajmował się studiami różnych aspektów społeczności transnarodowych. Uczestniczyły w nim takie ośrodki naukowe jak m. in. London School of Economics czy Uniwersytet w Cambridge. Program obejmował 19 projektów; badania skupiły się na 4 głównych obszarach, tj.: nowe podejście do kwestii migracji (migracje poprzeczne, porównanie sytuacji różnych diaspor, uchodźcy i ubiegający się o azyl polityczny), ekonomia (globalne powiązania ekonomiczne, korporacje transnarodowe), polityka (globalne powiązania polityczna, płeć, społeczności i władza) oraz kultura i społeczeństwo (klasy i instytucje społeczne, reprodukcja kulturowa i konsumpcja, ponadnarodowe społeczności religijne).
Na stronie znajduje się wiele interesujących artykułów (np. autorstwa Zygmunta Baumana), bardzo bogata bibliografia (pozycje bibliograficzne są podzielone na kraje, których dotyczą), informacje na temat projektów realizowanych w ramach programu, elektroniczne czasopisma (np. The International Library of Studies on Migration).
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: University of Oxford
Institute of Social and Cultural Anthropology
Transnational Communities Programme
51 Banbury Road
Oxford, OX2 6PE
Wielka Brytania
Tel.: +44 1865 274711
Fax: +44 1865 274718
E-mail: emma.nemcombe@anthro.ox.ac.uk