This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Commission for Racial Equality (CRE) www.cre.gov.uk
Commission for Racial Equality jest pozarządową placówką powołaną w 1976 r. w celu zwalczania dyskryminacji i promowania równości rasowej. Obszar działalności obejmuje całą Wielką Brytanię. Organizacja działa zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Podstawowym jej celem jest działalność na rzecz wyeliminowania dyskryminacji rasowej, promowanie idei równości szans, zachęcanie do dobrosąsiedzkich stosunków między ludźmi o odmiennym kolorze skóry czy pochodzeniu etnicznym. Organizacja oferuje pomoc w postaci porad prawnych. CRE prowadzi działalność wydawniczą (ulotki, kwartalnik "Connections"), a także monitoring wprowadzania w życie prawa w zakresie zapobiegania dyskryminacji oraz dokumentuje przypadki jego łamania.
Na stronie znajdują się liczne linki (np. lista mediów mniejszości etnicznych w Wielkiej Brytanii), raporty, dokumenty prawne (m. in. Race Relations Act łącznie z poprawkami), katalog publikacji( część z nich jest dostępna w wersji elektronicznej, m. in. kwartalnik "Connections").
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Studia przypadków www.cre.gov.uk/legaladv/cases.html
Kontakt: CRE
St Dunstan's House
201-211 Borough High Street
London SE1 1GZ
Wielka Brytania
Tel.: + 020 7939 0000
Fax: + 020 7939 0001
E-mail: info@cre.gov.uk