This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Nationalism Project www.nationalismproject.org
The Nationalism Project jest jednym z najlepszych internetowych źródeł informacji na temat nacjonalizmu. Twórcą strony, redagowanej przez międzynarodową grupę ekspertów (m.in. Roger Brubaker), jest Eric Zuelow, pracownik naukowy amerykańskiego Uniwersytetu Wisconsin-Madison.
Strona ma przejrzysty układ i jest podzielona na 8 działów. Dział I, "Co to jest nacjonalizm?" stanowi wstęp do dalszych studiów nad nacjonalizmem. Zawiera szereg cytatów z ważnych tekstów poświęconych tej tematyce. Dział II jest zbiorem artykułów, esejów i rozdziałów książek. Kolejny dział to bibliografia artykułów na temat nacjonalizmu, pochodzących z wielu czasopism naukowych (m. in. z American Historical Review, European History Quarterly). Dział IV to bibliografia książek poświęconych nacjonalizmowi, znajdują się tam także ich streszczenia. Kolejny dział zawiera linki do różnych organizacji, czasopism i centrów badawczych. Dział VI to bibliografia najnowszych tekstów, zarówno artykułów jak i książek, uzupełniana na bieżąco. Kolejny dział jest poświęcony zbliżającym się konferencjom naukowym oraz zapowiedziom wydawniczym. Ostatni dział zawiera listę osób współpracujących z The Nationalism Project.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: E-mail: webmaster@nationalismproject.org