This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć www.niecassociation.org
Stowarzyszenie Praw Człowieka im Haliny Nieć powstało w 2002 roku w wyniku przekształcenia Centrum Praw Człowieka przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1997 r. przy Centrum utworzono pierwszą w Polsce Klinikę Praw Człowieka, której zadaniem jest nieodpłatna pomoc prawna osobom szukającym w naszym kraju azylu, uchodźcom, imigrantom oraz ofiarom nieprzestrzegania praw człowieka. Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne dla szkół średnich, walczy z handlem żywym towarem - współczesną formą niewolnictwa, podejmuje działania na rzecz Romów w Polsce. Współpracuje z licznymi organizacjami Europy Środkowej i Zachodniej.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć
ul. Sobieskiego 7/3
31-136 Kraków
Tel.: + 48 12 633 72 23
E-mail: office@niecassociation.org