This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Dispute Resolution Centre of Excellence canada.justice.gc.ca/en/ps/drs/index.html
Dispute Resolution Centre of Excellence działa pod patronatem kanadyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jego celem jest podnoszenie poziomu zrozumienia procesów rozwiązywania konfliktów, pomoc w łączeniu metod rozwiązywania konfliktów z polityką, sądownictwem i administracją państwową. Centrum pomaga zaprojektować i wdrożyć programy rozwiązywania konfliktów. Na stronach organizacji znajduje się zwięzły przewodnik na temat konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.

Wersja językowa: angielska, francuska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Podręcznik "Rozwiązywanie Konfliktów" canada.justice.gc.ca/en/dept/pub/rd/index.html
Opis przypadku - wdrożenie programu w instytucji publicznej canada.justice.gc.ca/en/ps/drs/lessons_learned.html
Kontakt: Dispute Resolution Services
Constitution Square
360 Albert St., 14th floor
Ottawa, Ontario K1A 0H8
Kanada
Tel.: (613) 957-4699
Fax: (613) 954-8030
E-mail: dr-rd@justice.gc.ca