This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Conflict Resolution Network www.crnhq.org
CRN działa od 1986 r. w Australii. Obszary działalności organizacji skupiają się między innymi na zarządzaniu konfliktem, rolą mediatora, konfliktami szkolnymi oraz związanymi z różnicami płci. CRN utrzymuje kontakt z podmiotami zarządzającymi programami rozwiązywania konfliktów oraz uniwersytetami zajmującymi się tą tematyką. CRN organizuje liczne szkolenia wspierające komunikowanie się w sytuacjach konfliktowych i wspiera działania w konkretnych przypadkach. Większość udzielonych porad bazuje na tzw. Zestawie Dwunastu Umiejętności, przydatnych do sprawnego przejścia przez sytuację konfliktową. Porady zamieszczone są na stronach CRN.
Strony internetowe CRN działają jako centralny element zorganizowanego przez UNESCO ruchu International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World. Jego celem jest wspieranie kultury pokoju przez edukację, działanie na rzecz praw człowieka, zapewnianie równości płci oraz rozwijanie zrozumienia, tolerancji i ludzkiej solidarności.

Wersja językowa: angielska, podręcznik "Everyone can win" po rosyjsku
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Przewodnik edukacyjny po stronach CRN
www.crnhq.org/study_guide.html
Zestaw 12.Umiejętności crnhq.org/twelveskills.html
Fragmenty książki Heleny Cornelius dotyczącej konfliktów na tle płci The Gentle Revolution www.crnhq.org/gentle_revolution.html
Podręcznik rozwiązywania konfliktów (darmowa wersja rosyjskojęzyczna) www.crnhq.org/windeveryone.html
Kontakt: The Conflict Resolution Network
PO Box 1016, Chatswood NSW 2057
Australia
Tel.: +61 (0)2 9419-8500
Fax: +61 (0)2 9413-1148
E-mail: crn@crnhq.org