This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ONZ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR-UNOG) www.unhchr.ch
Strona zawiera liczne materiały edukacyjne oraz teksty prawne, począwszy od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka po konwencje o prawach kobiet, dzieci, imigrantów oraz inne międzynarodowe instrumenty prawne, mające na celu ochronę praw człowieka. Dokumenty te zgrupowane są tematycznie. Na stronie znajdują się informacje i odnośniki do jednostek Narodów Zjednoczonych zajmujących się różnymi aspektami praw człowieka. Ze względu na bardzo obszerną liczbę zagadnień strona wyposażona jest w indeks tematyczny oraz indeks według państw świata. Dostępna jest również obszerna baza danych na temat edukacji o prawach człowieka podzielona na działy tematyczne. Na stronie dostępne są również wielojęzyczne podręczniki o prawach człowieka.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Dokumenty: www.unhchr.ch/data.htm
2) Raporty: www.unhchr.ch/html/menu2/5/field.htm
3) Leksykon tematyczny: www.unhchr.ch/html/menu2/hrissues.htm
4) Traktaty: www.unhchr.ch/html/intlinst.htm
5) Materiały prasowe: www.ohchr.org/news/
6) Materiały warsztatowe i edukacyjne: www.unhchr.ch/html/menu6/2/training.htm
7) Publikacje: www.unhchr.ch/html/menu6/2/index.htm
Kontakt: OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 1
Szwajcaria
Tel.: (41-22) 917-9000
E-mail: InfoDesk@ohchr.org