This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment www.cpt.coe.int
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) to powołana w 1987 r. przez Radę Europy organizacja działająca na mocy art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mająca za zadanie ochronę więźniów i monitorowanie ich pobytu w placówkach osadzenia. CPT zwraca uwagę na warunki, w jakich żyją więźniowie, sprawdza, czy nie są poddawani torturom lub czy nie są przetrzymywani z naruszeniem podstawowych praw człowieka. Działania te realizowane są głównie poprzez system wizyt niezależnych ekspertów w placówkach penitencjarnych. Eksperci CPT na mocy międzynarodowych konwencji posiadają prawo dostępu do ośrodków karnych i nieograniczoną swobodę poruszania się w ich obrębie, a także do rozmów z zatrzymanymi. Na stronie CPT znaleźć można opis działań organizacji, akty prawne będące ich podstawą oraz inne dokumenty i raporty, pełną listę członków organizacji oraz kalendarium wydarzeń.


Wersja językowa: angielska i francuska, część informacji i dokumentów dostępna w innych wersjach językowych
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: CPT
Human Rights Building
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Francja
Tel.: +33 3 88 41 39 39
Fax: +33 3 88 41 27 7
E-mail: cptdoc@coe.int