This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
CADRE. Consortium for Appropriate Dispute Resolution in Special Education www.directionservice.org/cadre/index.cfm
Ufundowane przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych CADRE zachęca nauczycieli, rodziców i osoby związane ze szkołami specjalnymi do skorzystania z prezentowanych sposobów rozwiązywania konfliktów. Obok pomocy technicznej i zbierania informacji dotyczących jednostek zajmujących się edukacją specjalną, CADRE udostępnia bazującą na badaniach i analizach przypadków wiedzę o rozwiązywaniu konfliktów w szkolnictwie specjalnym. Oferowane metody pomagają w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów i maja prowadzić do stworzenia owocnego partnerstwa skupionego na efektach pracy z chorymi dziećmi i młodzieżą.
CADRE na swoich stronach zamieszcza obszerne informacje i przedstawia sposoby radzenia sobie z problemowymi sytuacjami, od dróg nieformalnych po procesy instytucjonalne. Wiele z opisywanych metod można pobrać w formie dokumentów oraz prezentacji tradycyjnych i multimedialnych.
Wersja językowa: angielska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Materiały dla mediatorów www.directionservice.org/cadre/indexformediators.cfm
2) Materiały szkoleniowe www.directionservice.org/cadre/indextraining.cfm
Kontakt: CADRE
P.O. Box 51360
Eugene, OR 97405-0906
USA
E-mail: www.directionservice.org/cadre/staff.cfm