This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Institute for Conflict Management www.satp.org/satporgtp/icm/index.html
Instytut jest organizacją typu non-profit, założoną w 1997 roku, zajmującą się oceną i rozwiązywaniem problemów wewnętrznego bezpieczeństwa w krajach Azji Południowej. Działalność Instytutu obejmuje m.in.: analizowanie polityki bezpieczeństwa regionu, planowanie wsparcia dla społeczeństw dotkniętych konfliktami i/lub przemocą, organizowanie seminariów, warsztatów oraz programów dla personelu działającego w obszarze zapewniania bezpieczeństwa.
Spośród wielu projektów bardzo interesujący jest The North East Portal (www.neportal.org), niezależne źródło poświęcone konfliktowi w północnych Indiach. Z kolei The South Asia Intelligence Review (SAIR) jest cotygodniowym wydawnictwem dostarczającym informacji o regionie, polityce regionalnej i kwestiach społeczno-ekonomicznych. South Asia Terrorism Portal (www.satp.org) jest rozbudowaną witryną internetową składającą się z ponad 7000 podstron na temat regionu, jego bezpieczeństwa, zagrożeń oraz działań terrorystycznych. Portal dostarcza wyczerpujących informacji na powyższe tematy, oferując listę publikacji, artykuły, analizy oraz zbiór map regionu.

Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
zasoby artykułów i analiz, zbiór odnośników, lista publikacji, dostępne mapy
Kontakt: Institute for Conflict Management
11 Talkatora Road
New Delhi 110 001
Indie
Tel.: 237 10 375
Fax: 237 15 455
E-mail: icm@satp.org