This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Institute for International Mediation and Conflict Resolution iimcr.org
Działalność IIMCR opiera się na założeniu, że szczególną wartość posiadają działania szerzej nieznanych osób, aktywnych na szczeblu społeczności lokalnej. Są to ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość - szczególnie ci młodzi. Organizacja zajmuje się szkoleniem uczniów, studentów i młodych profesjonalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów.
Strona internetowa oferuje wybór artykułów oraz listę publikacji w powyższej dziedzinie, które można zamówić przez Internet oraz dostęp do materiałów do praktycznego zastosowania. Interesująca jest lista ofert praktyk, programów wolontariatu oraz ogłoszeń o wakatach. Można tu znaleźć także informacje o zbliżajšcych się wydarzeniach i konferencjach.

Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: The Institute for International Mediation and Conflict Resolution
1424 K Street Suite #650
Washington D.C. 20005
USA
Tel.: 202-347-2042
Fax: 202-347-2440
E-mail: info@iimcr.org