This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
British Columbia Arbitration and Mediation Institute www.amibc.org
British Columbia Arbitration and Mediation Institute jest filią ADR Institute of Canada. Zrzesza około 400 praktyków z terenu Kolumbii Brytyjskiej, korzystających z procedur ADR. BCAMI oferuje usługi w zakresie pozasądowego rozwiązywania konfliktów: po zbadaniu stanu faktycznego sporu, doradza skłóconym stronom arbitraż lub mediację i przedstawia listę dostępnych mediatorów bądź arbitrów. BCAMI zajmuje się także organizowaniem szkoleń, oraz konferencji w zakresie procedur ADR.

Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: British Columbia Arbitration and Mediation Institute
104 - 1260 Hornby Street
Vancouver, BC V6Z 1W2
Kanada
E-mail: info@amibc.org