This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Berghof Research Center for Constructive Conflict Management www.berghof-center.org
Podstawowym celem Centrum jest sprawdzanie oraz ulepszanie strategii i instrumentów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów a także dążenie do obniżenia poziomu przemocy i promowanie sprawiedliwości społecznej.
Dostrzegając słaby przepływ informacji między praktyką, badaniami i teorią, BRC wspiera przede wszystkim te projekty, które dają się zastosować w praktyce.
Przewodnią rolę w pracach BRC odgrywa koncepcja tzw. "peace constituencies", czyli "okręgów pokoju", które polegają na budowaniu struktur złożonych z jednej strony z działalności podmiotów (osób i instytucji) w rejonach konfliktu, aktywnych na poziomie lokalnym, regionalnym czy narodowym, a z drugiej strony z podmiotów zewnętrznych przyjmujących rolę mediatorów. Działalność centrum ma za zadanie zwiększanie liczby takich okręgów oraz ich konsolidację w celu trwałego przekształcania konfliktów.
Na stronie znajdują się informacje dotyczące projektów obecnie realizowanych oraz zakończonych, wraz z raportami zawierającymi wnioski.
Strona BRC oferuje również kompendium wiedzy na temat szeroko pojętego rozwiązywania konfliktów pod nazwą Berghof Handbook for Conflict Transformation. Forma tej prezentacji, umożliwiająca zarówno komentowanie online zamieszczonych w niej artykułów, jak i przesyłanie własnych materiałów powoduje, że jest to źródło ciągle aktualizowane.

Wersja językowa: angielska, niemiecka
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Raporty: www.berghof-center.org
Aktualne, interaktywne kompendium wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów: www.berghof-handbook.net/
Kontakt: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management
Altensteinstraße 48a
D-14195 Berlin
Niemcy
E-mail: info@berghof-center.org