This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Association for Conflict Resolution www.acrnet.org
Association for Conflict Resolution (ACR) powstała w USA w roku 2001 z połączenia trzech organizacji: The Academy of Family Mediators (AFM), Conflict Resolution Education Network (CREnet) oraz Society for Professionals in Dispute Resolution (SPIDR). Obecnie zrzesza ponad 6 tys. specjalistów w zakresie metod i procedur ADR, którzy wywodzą się z różnych środowisk zawodowych. Członkostwo w organizacji jest jednak dostępne dla każdego zainteresowanego ADR. ACR ma rozbudowaną strukturę organizacyjną, począwszy od stałych komitetów po grupy zadaniowe o charakterze tymczasowym. Wszystkie jednostki realizują cele ACR, czyli popularyzowanie i standaryzację zasad alternatywnego rozwiązywania sporów. Komitet Legislacyjny spełnia rolę grupy eksperckiej, która bierze udział w procesach legislacyjnych na różnych szczeblach. Komitet Standaryzacji jest częścią JCMSCM (Joint Committee on Model Standards of Conduct for Mediators), wspólnego komitetu American Arbitration Association, American Bar Association i Society of Professionals in Dispute Resolution, którego celem jest ustalanie reguł postępowania dla mediatorów. ACR organizuje również coroczne konferencje.
Strona internetowa ACR umożliwia zainteresowanym zgłębianiem ADR znalezienie osobistego promotora, szkoleń, stypendiów oraz praktyk. Na stronie znajduje się również informacja na temat corocznego konkursu, którego zwycięzca jest honorowany Nagrodą Boskey'a. Strona ACR oferuje ponadto katalog publikacji (niektóre materiały są dostępne online) i bogaty zbiór odsyłaczy do innych stron o metodach i procedurach ADR.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
www.acrnet.org/resources/index.php
Kontakt: Association for Conflict Resolution
1015 18th Street, NW, Suite 1150
Waszyngton, DC 20036
USA
E-mail: acr@acrnet.org