This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding www.tanenbaum.org
Tanenbaum Center występuje przeciwko przemocy dokonywanej w imię religii i wspiera wzajemne zrozumienie między różnymi wyznaniami. TC organizuje programy mające polepszać codzienne współistnienie grup i osób różnych religii. Przeciwdziała werbalnej i fizycznej przemocy popełnianej w imię religii. TC zajmuje się również propagowaniem praw człowieka, walką z teologicznymi źródłami uprzedzeń oraz budowaniem wzajemnego szacunku i dialogu między religiami.
Na stronie internetowej TC znajdują się cztery główne działy:
1. Programy w edukacji na poziomie podstawowym - krótkie wprowadzenie do edukacji w duchu tolerancji i zrozumienia.
2. Religijne zróżnicowanie w miejscu pracy - analizy i praktyczne porady związane z zarządzaniem i pracą z religijnie zróżnicowanym personelem.
3. Rozwiązywanie konfliktów - krótka informacja na temat prowadzonych szkoleń i badań wpływu religii na stosunki między ludźmi.
4. Programy specjalne - informacje o spotkaniach, seminariach i konferencjach oraz publikacjach dla nauczycieli, teologów i działaczy.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1. Przykład przewodnika Religia w miejscu pracy www.tanenbaum.org/documents/Religion_Toolkit_sample.pdf
2.The Golden Rule, Peacmeaking, Respect - przykłady nakazów moralnych wspólnych religiom świata
www.tanenbaum.org/resources/golden_rule.asp
Kontakt: Tanenbaum Center for Interreligious Understanding
350 Fifth Avenue, Suite 3502
Nowy Jork, NY 10118
USA
Tel.: 212-967-7707
Fax: 212-967-9001
E-mail: info@tanenbaum.org