This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
American Arbitration Association www.adr.org
American Arbitration Association to organizacja istniejąca od 75 lat. Jej celem jest popularyzowanie rozwiązywania konfliktów za pomocą metod pozasądowych, czyli ADR. Organizacja zrzesza około 8000 starannie dobranych ekspertów prawnych specjalizujących się w szerokim zakresie dziedzin: od zagadnień związanych ze służbą zdrowia, związkami zawodowymi, przemysłem, po usługi finansowe i handel międzynarodowy. Eksperci AAA przeprowadzają mediacje i tworzą komisje arbitrażowe. Korzystanie z ich usług jest odpłatne. American Arbitration Association prowadzi również działalność edukacyjną, której celem jest popularyzowanie metod ADR. Organizuje seminaria, konferencje i szkolenia w zakresie procedur ADR dla sądów, instytucji rządowych, korporacji, kancelarii prawniczych czy związków zawodowych.
Większość wydawanych czasopism nie jest dostępna bezpłatnie, a jedynie po dokonaniu subskrypcji. Organizacja dysponuje bogatą, płatną biblioteką zawierającą około 25 tysięcy publikacji na temat ADR.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Najnowsze informacje na temat zastosowania i rozwoju procedur ADR
www.adrworld.com/index.asp
Kontakt: Corporate Headquarters AAA
335 Madison Avenue, Floor 10
Nowy Jork 10017-4605
USA
E-mail: websitemail@adr.org