This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Europäisches Bürgerforum (Europejskie Forum Obywatelskie) www.forumcivique.org
Przyczyną powstania EBF była potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy Zachodniej zainteresowania przełomowymi zmianami, które zachodzą w Europie Wschodniej. Wznowienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy ludźmi ze wschodniej i zachodniej Europy jest najlepszym sposobem prowadzącym do wzajemnego zrozumienia i poznania się. Europäisches Bürgerforum (EBF, Europejskie Forum Obywatelskie) realizuje następujące zadania: przeciwdziałanie niektórym zagrożeniom neoliberalizmu, włączenie obywateli do procesu decyzyjnego przy tworzeniu wspólnej przyszłości politycznej i społecznej, organizowanie współpracy (np. programy wymiany, szkolenia, rozwój turystyki, wymiana kulturalna). Na stronach podejmowane są także tematy z zakresu polityki azylu, współpracy Wschód-Zachód, komunikowania międzykulturowego. Forum wydaje miesięcznik "Archipel", publikuje poezję oraz przygotowuje audycje radiowe pt. "Europa von Unten" (Europa od podstaw). Skrócone wersje 60-minutowych audycji dostępne są online w archiwach Forum.


Wersja językowa: niemiecka, francuska (częściowo)
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Materiały edukacyjne: miesięcznik "Archipel" www.forumcivique.org/index.php?lang=DE&site=ARCHIPEL
Kontakt: Europäisches Bürgerforum (EBF)
Hof Ulenkrug
D-17159 Stubbendorf
Niemcy
Tel.: (49) 39959/23881
Fax: (49) 39959/20399
E-mail: germany@civic-forum.org

Europäisches Bürgerforum (EBF)
Lobnik 16
A-9135 Eisenkappel/Zelezna Kapla
Austria
Tel.: (43) 42 38/8705
Fax: (43) 42 38/8705-4
E-mail: austria@civic-forum.org

Forum Civique Européen (FCE)
Le Pigeonnier
F-04300 Forcalquier
Francja
Tel.: (33) 492 73 05 98
Fax: (33) 492 73 18 18
E-mail: france@forumcivique.org