This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
EUMC - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (Europejskie Centrum Badania Rasizmu i Ksenofobii) eumc.eu.int
Działalność EUMC obejmuje następujące obszary: zbieranie, analizowanie i dostarczanie UE i państwom członkowskim obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat rasizmu, ksenofobii, islamofobii i antysemityzmu w Europie, badanie zasięgu, rozwoju, przejawów i skutków tych zjawisk oraz opracowywanie strategii ich zwalczania, nagłaśnianie pozytywnych przykładów działań promujących tolerancję, poszanowanie praw człowieka i demokracji. Sedno działalności EUMC stanowi RAXEN - European Information Network on Racism and Xenophobia, sieć powołana w celu zbierania informacji zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Składa się z 25 jednostek, które w ramach EUMC zbierają, koordynują i upowszechniają informacje z krajów UE.


Wersja językowa: angielska, francuska, niemiecka
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Baza danych zawiera: raporty, publikacje, przepisy prawne, materiały audiowizualne, informacje o przedsięwzięciach i wydarzeniach:
www.raxen.eumc.eu.int/1/webmill.php
2) Publikacje EUMC: www.eumc.eu.int/eumc/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=1
Kontakt: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
Rahlgasse 3A
A-1060 Vienna
Austria
Fax: +43 (1) 580 30-99
E-mail: information@eumc.eu.int