This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Interfaith Council of Greater New York www.nycinterfaith.org
Rada powstała w 1993 r. Jej celem jest gromadzenie wyznawców różnych religii, nawiązywanie pomiędzy nimi dialogu oraz omawianie występujacych współcześnie problemów. Rada, jako łacznik między różnymi społecznościami wyznaniowymi, pragnie promować współpracę bez względu na istniejące różnice. Rada zaprasza przywódców religijnych do dialogu. Ważną częścią działalności jest edukacja, prowadzenie spotkań, konferencji i seminariów. Rada organizuje wydarzenia, umożliwiające różnym społecznościom wspólne działanie i wzajemne czerpanie z odmiennych tradycji religijnych.
Na stronie znajdują się informacje na temat zasad prowadzenia dialogu. Istnieje także dział poetycki. Strona prezentuje także "złote reguły" wspólne różnym wyznaniom oraz bogaty zbiór odnośników do instytucji wspierających pojednanie i współpracę między religiami.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1. The Art. Of Dialogue: www.nycinterfaith.org/art_of_dialogue.htm
2. Multi-faith Teachings on the Golden Rule: www.nycinterfaith.org/golden_rule.htm
Kontakt: The Interfaith Council of Greater New York
P.O. Box 1537
Lenox Hill Post Office
New York, NY 10021
USA
E-mail: info@nycinterfaith.org