This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Peace and Justice Studies Association (PJSA) www.peacejusticestudies.org
PJSA to organizacja powstała w 2001 r. z połączenia Consortium on Peace Research, Education and Development (COPRED) i Peace Studies Association (PSA). Stanowi forum współpracy środowisk akademickich, nauczycieli i lokalnych działaczy w zakresie studiów nad zwalczaniem przemocy i niesprawiedliwości społecznej, pokojowym rozwiązywaniem konfliktów i projektowaniem strategii przemian społecznych.
Realizacji tych celów służy popularyzacja studiów nad pokojem w ośrodkach akademickich, a także inicjowanie wzajemnych kontaktów i wymiany informacji między nauczycielami i studentami oraz osobami, które w praktyce zajmują się rozwiązywaniem konfliktów i utrzymaniem pokoju. Organizacja opracowuje ponadto projekty kampanii i działań lobbingowych na rzecz proponowanych przez nią rozwiązań.
Na stronie można znaleźć opisy projektów i kampanii, bogaty wybór linków do różnego rodzaju instytucji i organizacji związanych z działalnością PJSA, do publikacji online, baz danych i opracowań badawczych, konkretnych inicjatyw i projektów, a także propozycji pracy i wolontariatu. Strona udostępnia również formularze zamówień publikacji, a po dokonaniu rejestracji można zabrać głos na forum dyskusyjnym.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
"The Peace Chronicle"
Materiały edukacyjne
(downloads):
Links & Resources: www.peacejusticestudies.org/links.php
Kontakt: Peace & Justice Studies Association (PJSA)
5th Floor University Center
2130 Fulton Street
San Francisco, CA 94117-1080
USA
Tel.: 415-422-5238
E-mail: www.peacejusticestudies.org/contact/php