This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) www.prio.no
International Peace Research Institute (PRIO) powstał w 1959 r. Międzynarodowy personel naukowy, w tym studenci, których Instytut wyposaża w stypendia i narzędzia badawcze, stara się swoim badaniom nadać również praktyczny wymiar w postaci projektów i strategii rozwiązań dla istniejących lub potencjalnych konfliktów na całym świecie. Prace badawcze prowadzone są w ramach trzech programów strategicznych, uwzględniających rozwiązywanie konfliktów i utrzymanie pokoju, kwestie etyki, norm i tożsamości oraz politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Instytut posiada również centrum badań nad wojną domową i jej skutkami, począwszy od sfery stosunków międzynarodowych, a skończywszy na środowisku naturalnym.
Strona zawiera krótkie opisy projektów badawczych, spisy treści aktualnych numerów czasopism i bibliografie publikacji. Zainteresowani mogą skorzystać z elektronicznej wersji materiałów źródłowych i zestawień danych wykorzystanych przez autorów artykułów zamieszczonych w "Journal of Peace Research".
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1)Elektroniczna wersja materiałów źródłowych i zestawień danych, wykorzystanych w artykułach "Journal of Peace Research": www.prio.no/page/Project_detail//9244/41427.html
2)Raporty PRIO w formacie PDF: www.prio.no/page/Publications//9306/9405
Kontakt: PRIO - International Peace Research Institute
Fuglehauggata 11
NO-0260 Oslo
Norwegia
Tel. +47 22 54 77 00
Fax +47 22 54 77 01
E-mail: info@prio.no