This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) www.zara.or.at
Celem stowarzyszenia jest udzielanie porad prawnych, interwencja oraz uczestnictwo w procesie sądowym. ZARA - zespół, w którego skład wchodzą specjaliści z zakresu pomocy socjalnej i prawnej, oferuje pomoc zarówno świadkom, jak i ofiarom agresji. ZARA prowadzi także systematyczną dokumentację wszelkich przypadków przemocy, zgłoszonych przez świadków i ofiary agresji. Liczne szkolenia na temat przejawów dyskryminacji oferowane przez stowarzyszenie dostarczają rzeczowych informacji i mają na celu zapobieganie tendencjom rasistowskim. Doradztwo oferowane przez stowarzyszenie jest bezpłatne.
Na stronach internetowych stowarzyszenia można znaleźć aktualne raporty do tyczące dyskryminacji rasowej, niezbędne informacje dla ofiar agresji, ogłoszenia o planowanych szkoleniach.
ZARA od września 2002 roku jest partnerem w projekcie "Równe szanse w miejscu pracy". Projekt ten jest przeprowadzony w ramach europejskiego programu EQUAL, mającego na celu znalezienie sposobów zapobiegania dyskryminacji oraz zwalczania jej przejawów
Wersja językowa: niemiecka, angielska (częściowo), francuska (częściowo)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: ZARA Verein für Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
Luftbadgasse 14-16
A-1060 Wien
Austria
Tel.: +43 (1) 929 13 99
Fax: +43 (1) 929 13 99-99
E-mail: office@zara.or.at