This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Center for Christian-Muslim Studies www.balamand.edu.lb/CCMS/introduction.html
Głównym celem Uniwersytetu Balamand jest promowanie współpracy i porozumienia chrześcijańsko-muzułmańskiego, którego brak jest szczególnie odczuwalny po ataku na World Trade Center z 11.IX.2001, kiedy islamscy fundamentaliści-terroryści zostali utożsamieni z całym światem arabskim. CCMS dąży do przełamania tego negatywnego stereotypu, ukazując pozytywne wartości kultury arabskiej oraz wskazując na podobieństwa obu kultur. Ze względu na usytuowanie w pół-chrześcijańsko, pół-muzułmańskim państwie, uniwersytet przyciąga studentów obu wyznań. Prowadzi ekspertyzy i badania na uniwersytetach Libanu, w kościołach, meczetach i instytucjach związanych z różnymi grupami religijnymi. Częste wizyty naukowców z różnych środowisk całego świata stwarzają możliwość dyskusji i polemiki między studentami, wydziałami i osobami spoza uniwersytetu (politykami, dziennikarzami) nad zróżnicowaniem religijnym i kulturowym na świecie. Działalność uniwersytetu jest zebrana w trzech periodykach: "Hawliyat", "Chronos" i "Al- Marquab".
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: E-mail: Dr. Georges Massouh: massouh@balamand.edu.lb
Catherine Srour: c-srour@balamand.edu.lb