This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Autism-Europe www.autismeurope.org
AE jest jednym z założycieli Social Platform (stowarzyszenia organizacji społecznych), Europejskiego Forum Niepełnosprawnych oraz Światowej Organizacji Autyzmu. Ma także głos doradczy w Radzie Europy i Światowej Organizacji Zdrowia.

AE służy jako pośrednik między 85 stowarzyszeniami rodziców dzieci dotkniętych autyzmem w 31 krajach (w tym 20 krajach UE) a instytucjami europejskimi i międzynarodowymi, oraz wspiera ich udział w programach europejskich.

Celem AE jest promowanie współpracy między stowarzyszeniami zajmującymi się problemem autyzmu a rządami oraz instytucjami międzynarodowymi. Organizacja gwarantuje przepływ informacji i wzrost świadomości na temat problemu ludzi chorych na autyzm, zwraca uwagę na kwestię dyskryminacji osób chorych i ich rodziców na rynku pracy. Ponadto promuje badania nad przyczynami i sposobami walki z autyzmem.
AE jest inicjatorem Europejskiego Dnia Autyzmu oraz największego na świecie kongresu z udziałem rodziców, terapeutów i naukowców. Jest również autorem "Karty praw ludzi dotkniętych autyzmem", która została przyjęta przez Parlament Europejski w postaci deklaracji.


Wersja językowa: angielska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
czasopismo Link, "Karta praw ludzi dotkniętych autyzmem", materiały dotyczące prowadzonych kampanii
Kontakt: Autism-Europe
Rue Montoyer 39
1000 Bruksela
Belgia
Tel.: +32(0)2.675.75.05
Fax: +32(0)2.675.72.70
E-mail: secretariat@autismeurope.org