This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Amadeu Antonio Stiftung (Initiative für Zivilgesellschaft und Demokratische Kultur - Inicjatywa na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego i Kultury Demokratycznej) www.amadeu-antonio-stiftung.de
Podstawowym celem fundacji jest wspieranie inicjatyw i projektów na rzecz aktywnej walki ze skrajnie prawicowymi poglądami, rasizmem i antysemityzmem. AAS zajmuje się również pozyskiwaniem funduszy dla towarzystw i osób prywatnych, które angażują się w utrzymanie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, a także walczą o prawa dla mniejszości narodowych. Fundacja AAS oprócz wsparcia finansowego oferuje także pomoc w nawiązywaniu współpracy z mediami. Poprzez wsparcie licznych projektów i inicjatyw fundacja ma na celu zwrócenie uwagi szerszych kręgów społeczeństwa na istniejące problemy.
Na stronach internetowych organizacji można znaleźć dokładne opisy projektów, a także szereg informacji poświęconych zagadnieniom rasizmu oraz wrogości wobec obcych.
Wersja językowa: niemiecka, angielska (częściowo)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Amadeu Antonio Stiftung
Linienstr. 139
10115 Berlin
Niemcy
Tel.: 030 - 240 886 - 10
Fax: 030 - 240 886 - 22
E-mail: info@Amadeu-Antonio-Stiftung.de