This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Slough Refugee Support www.sloughrefugeesupport.org.uk
Slough Refugee Support została powołana w 1997 r. w celu roztoczenia wszechstronnej opieki nad uchodźcami i azylantami mieszkającymi w Slough. Organizacja pomaga przybyszom w zaadoptowaniu się do nowych warunków oraz informuje o przysługujących im prawach. Slough Refugee Support prowadzi ośrodki, w których udziela porad prawnych oraz wsparcia i pomocy w zakresie: edukacji, opieki socjalnej, opieki medycznej, zatrudnienia czy uzyskania statusu azylanta. Wspólnie z innymi organizacjami prowadzi kampanię na rzecz informowania ogółu społeczeństwa o sytuacji uchodźców w Wielkiej Brytanii.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Slough Refugee Support
28 Bath Road
Slough SL1 3SL
Wielka Brytania
Tel.: +44 1753 537142
Fax: +44 1753 575234
E-mail: srsinfo@sloughrefugeesupport.org.uk