This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Rromano Kham Foundation users.pcnet.ro/helin/Khamhtml.htm
Rromano Kham Foundation (RKF) powstała w 2001 r. Obecnie organizacja prowadzi biuro w Londynie i w Tiranie oraz szkołę w albańskiej wiosce Baltez, lecz pragnie rozszerzyć swą działalność na pozostałe kraje bałkańskie. Jej głównym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży romskiej możliwości kształcenia się na wszystkich szczeblach edukacji. RKF w miarę możliwości stara się objąć swoją działalnością dzieci i młodzież z innych grup mniejszościowych.
Rromano Kham Foundation prowadzi działalność na rzecz równych szans uczestnictwa dzieci i młodzieży romskiej w życiu społeczeństwa. Stara się pomóc młodzieży w kształceniu poczucia wartości własnej etniczności oraz wyrażania jej bez lęku przed upokorzeniem. Ponadto RKF udziela informacji na temat potrzeb dzieci i młodzieży romskiej organizacjom rządowym i pozarządowym, zwalcza dyskryminację, segregację w systemie szkolnictwa oraz stereotypy etniczne i rasowe wśród nauczycieli i młodzieży.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Rromano Khan Foundation
11 Charwood, Leigham Court Road
Streatham, London SW16 2SA
Wielka Brytania
Tel : + 44 208-7691332
Fax: + 44 208-7697251
E-mail: koci@btinternet.com