This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Education International (EI) www.ei-ie.org
Education International jest największą na świecie federacją związków zawodowych pracowników oświaty, liczącą 29 mln członków skupionych w 343 organizacjach zawodowych ze 165 krajów i regionów świata, zrzeszoną w Global Union Federations.
Wśród celów organizacji, oprócz ochrony interesów i statusu nauczycieli i wychowawców, znalazło się propagowanie zasad pokoju, demokracji i sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, poglądy polityczne, orientacje seksualną i przynależność etniczną, ochrona praw mniejszości i ludności autochtonicznej oraz wsparcie i współpraca organizacji zawodowych na polu oświaty.
W ramach Funduszu Solidarności federacja zapewnia organizacjom członkowskim pomoc w sytuacji klęsk żywiołowych, wojen czy prześladowań. Podobnym celom służy program “Urgent Action Appeal”, który ponadto pozwala organizacjom członkowskim wspólnie zareagować na wypadki naruszenia praw związkowców przez państwa.
Odwiedzający stronę znajdą tutaj opisy projektów i kampanii EI oraz bogaty zbiór dokumentów, prac badawczych, raportów i innych publikacji z dziedziny edukacji i praw człowieka, powstałych zarówno na gruncie EI, jak i innych organizacji podejmujących te kwestie. Strona zawiera linki organizacji członkowskich EI i Global Union Federations, instytucji i specjalistycznych agend Unii Europejskiej, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, związanych w jakikolwiek sposób z kwestiami edukacji, praw człowieka i równouprawnienia płci.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Dokumenty EI i inne akty międzynarodowe
2) Publikacje periodyczne, wycinki prasowe, raport roczny, newsletter
3) Inne dokumenty i publikacje z dziedziny edukacji
Kontakt: Education International
5, Bd du Roi Albert II (8th floor)
B-1210 Bruksela
Belgia
Tel.: +32 2 224 06 11
Fax: +32 2 224 06 06
E-mail: headoffice@ei-ie.org