This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stowarzyszenie Romów - Limanowa www.euroregion-tatry.pl/romaorg
Stowarzyszenie Romów – Limanowa (SR) powstało w 1997 r. Działa na terenie byłego województwa nowosądeckiego. Stowarzyszenie dąży do zachowania i rozwoju tradycji, języka i kultury romskiej. Ponadto roztacza opiekę nad młodzieżą romską uczącą się w polskich szkołach publicznych (w tym celu zainicjowało i koordynuje program asystentów romskich, których zadaniem jest kontrolowanie frekwencji i pomoc w nauce języka polskiego). SR-L współpracuje z wieloma organizacjami romskimi oraz organizacjami reprezentującymi inne mniejszości etniczne i narodowe. Ponadto Stowarzyszenie Romów współpracuje z instytucjami państwowym i pozarządowymi w zakresie opieki medycznej, pomocy bezdomnym, promowaniu kultury romskiej.
Wersja językowa: polska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Stowarzyszenie Romów, okręg Nowy Sącz
ul. M.B. Bolesnej 8
34-600 Limanowa
E-mail: romaorg@free.ngo.pl