This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Związek Romów Polskich www.romowie.webpark.pl
Związek Romów Polskich powstał w Szczecinku w 2001 r. Zakres jego działalności obejmuje społeczność romską województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem Związku jest działanie na rzecz pielęgnowania języka, kultury, tradycji romskiej oraz więzi między członkami mniejszości romskiej. Związek Romów Polskich współpracuje z instytucjami państwowymi, z innymi organizacjami romskimi i z organizacjami innych mniejszości etnicznych. ZRP prowadzi działalność na rzecz unaocznienia problemów, z którymi boryka się społeczność romska. Ponadto Związek prowadzi działalność kulturalną, promuje muzykę romską, organizuje i wspiera występy zespołów morskich, takich jak Szatra czy Fabio.
Wersja językowa: polska, angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Związek Romów Polskich
ul. Plac Wolności 12
78-400 Szczecinek
E-mail: rom@pro.onet.pl