This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Center for Nonviolent Communication (CNVC) www.cnvc.org
Organizację stworzył w 1984 r. Marshall Rosenberg w celu rozpowszechniania opracowanej przez siebie metody komunikacji i rozwiązywania konfliktów na różnych poziomach relacji społecznych i międzykulturowych. Model ten, zwany Nonviolent Communication (NVC), zainteresowani mogą poznać dzięki tematycznym, regionalnym i międzynarodowym projektom, realizowanym w formie warsztatów przez dyplomowanych trenerów oraz dzięki publikacjom, nagraniom i materiałom edukacyjnym, oferowanym w sklepiku internetowym organizacji, udostępnianym nieodpłatnie na stronach internetowych oraz przekazywanym drogą elektroniczną przez działaczy organizacji.
Programy treningowe adresowane są m.in. do pracowników służb medycznych i pomocy społecznej, do pracowników i wychowanków ośrodków edukacyjnych. Realizowane są na gruncie wymiaru sprawiedliwości i służb wojskowych oraz rodzin i lokalnych społeczności.
Na stronie CNVC znajdują się opisy aktualnie realizowanych projektów, studia przypadków, dane statystyczne, formularze zgłoszeniowe i stypendialne, bibliografie artykułów i publikacji oraz pomocne linki. Można tu znaleźć adresy elektroniczne trenerów NVC lub wskazówki do indywidualnej nauki tej metody, wpisać się na listy dyskusyjne.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Artykuły, fragmenty publikacji, wywiady: www.cnvc.org/bookchap.htm
2) The Gratitude Project: www.cnvc.org/gratitude.htm
3) NVC w szkołach: www.cnvc.org/pedproj.htm
Kontakt: Center for Nonviolent Communication
2428 Foothill Boulevard, Suite E
La Crescenta, CA 91214
USA
Tel.: +1.818.957.9393
Fax: +1.818.957.1424
E-mail: www.cnvc.org/contact.htm