This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Abraham Fund Initiatives (TAFI) www.abrahamfund.org
The Abraham Fund Initiatives to organizacja powołana do życia w 1989 r., mająca siedziby w Nowym Jorku i w Harey Yehuda. Jej celem jest działanie na rzecz pokojowego współistnienia, tolerancji i współpracy między żydowskimi i arabskimi obywatelami Izraela, przy jednoczesnym poszanowaniu ich tożsamości i odrębności kulturowej.
Działania te przyjmują formę stypendiów, programów badawczych, projektów społecznych i edukacyjnych, kampanii informacyjnych, seminariów i spotkań z decydentami.
Strona zawiera dokładne opisy lokalnych projektów oraz przedsięwzięć na wielką skalę, inicjowanych lub dotowanych z funduszy organizacji. Ponadto udostępnia wyniki badań, treść raportów i publikacji, przytacza dane statystyczne na temat struktury społecznej Izraela oraz informuje o przebiegu dialogu z politykami i innymi organizacjami o podobnym profilu.
Dział "News and Events" oferuje bogaty zbiór artykułów, wycinków i komentarzy prasowych, uzupełnionych materiałami audio i wideo. Na stronie zamieszczono również instrukcje i formularz dla starających się o granty oraz przydatne linki: do organizacji związanych z nauką i sztuką, do mediów oraz do wybranych projektów wspieranych przez organizację.
Wersja językowa: angielska, hebrajska, arabska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Badania i dane
www.abrahamfund.org/main/siteNew/?page=116
2) Wiadomości i wydarzenia
www.abrahamfund.org/main/siteNew/index.php?page=52
3) Strategie i inicjatywy:
www.abrahamfund.org/main/siteNew/?page=42
Kontakt: The Abraham Fund Initiatives
9 East 45th Street
New York, NY 10017
USA
Tel.: 212-661-7770
Fax: 212-935-1834
E-mail: info@abrahamfund.org

The Abraham Fund Initiatives
G.G. Communications Center Neve Ilan
Harey Yehuda 90850
Izrael
Tel.: 972-2-534-9300
Fax: 972-2-934-9301
E-mail: info@abrahamfund.org.il