This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
CEDR. Centre for Effective Dispute Resolution www.cedr.co.uk
Centre for Effective Dispute Resolution zostało założone przy współpracy The Confederation of British Industry w 1990 r. CEDR współpracuje z partnerami biznesowymi, władzami państwowymi oraz sądowniczymi w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. CEDR utworzył międzynarodowy Program Akredytacyjny dla sektora usług mediacyjnych. CEDR oferuje swoje usługi głównie klientom biznesowym umożliwiając im uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z sądową drogą rozwiązywania konfliktów. W swojej ofercie CEDR posiada specjalistyczne szkolenia, których ukończenie uprawnia do otrzymania stosownej akredytacji.
Na stronie organizacji można znaleźć archiwalne numery czasopisma "Resolutions", które poświęcone jest tematyce rozwiązywania konfliktów. Na stronie znajduje się również biblioteka z darmowymi publikacjami, artykułami i raportami dostępnymi w formacie pdf. CEDR przedstawia także szeroką gamę studiów przypadku oraz listę rekomendowanej literatury przedmiotu.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) Lista rekomendowanej literatury www.cedr.co.uk/index.php?location=/training/reading.htm
2) Artykuły www.cedr.co.uk/index.php?location=/library/articles/*
3) Publikacje www.cedr.co.uk/index.php?location=/library/publications.htm
4) Czasopismo www.cedr.co.uk/index.php?location=/news/resolutions/*
Kontakt: Centre for Effective Dispute Resolution
Exchange Tower
1 Harbour Exchange Square
London E14 9GB
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 20 7536 6000
Fax: +44 (0) 20 7536 6001
E-mail: info@cedr.co.uk