This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Alberta Justice www.justice.gov.ab.ca/home
Alberta Justice/Alberta Solicitor General to oficjalna strona internetowa wymiaru sprawiedliwości i władz sądowniczych kanadyjskiej prowincji Alberty. Jej celem jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców Alberty wiedzy na temat ich systemu prawnego w celu uczynienia go bardziej efektywnym i wydajnym. Oprócz informacji na temat samego systemu, jego struktury i funkcjonowania strona oferuje dane na temat programów wdrażanych przez prokuratora generalnego (attorney general) i jego zastępcę (solicitor general) w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, poszerzenia wiedzy społeczeństwa w kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości, zwiększenia współpracy między różnymi społecznościami itp. Na stronie dostępne są również raporty z przeprowadzonych inicjatyw i badań, dane statystyczne oraz szereg linków do innych stron władz Alberty. Na uwagę zasługują materiały poświęcone prawu i autochtońskim grupom etnicznym.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
1) raporty dot. badań, statystyk, inicjatyw: www4.gov.ab.ca/just/pub/publ.cfm
2) słowniczek: www.justice.gov.ab.ca/public_education/vocabulary.aspx
3) edukacja: www.justice.gov.ab.ca/public_education/teaching.aspx
Kontakt: Alberta Justice, Communications
3rd floor, Bowker Building
9833 - 109 Street
Edmonton, Alberta, T5K 2E8
Kanada

Alberta Solicitor General, Communications
10th floor, John E. Brownlee Building
10365 - 97 Street
Edmonton, Alberta, T5J 3W7
Kanada