This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Association for Creative Change in Organization Renewal and Development (ACCORD) www.accord.org
ACCORD jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów z takich dziedzin jak: rozwój organizacji, doradztwo w zarządzaniu, szkolenia i rozwój. Jego celem jest zbudowanie społeczności osób chcących wprowadzać zmiany ukierunkowane na czynnik ludzki w miejscu pracy, w organizacji czy społeczności. Działania stowarzyszenia koncentrują się na rozwoju osobistym i zawodowym jego członków, zwiększaniu ich kompetencji i pogłębianiu wiedzy o metodach wprowadzania twórczych zmian. ACCORD powstał w 1995 r. z połączenia dwóch organizacji kanadyjskich: ACC (Association for Creative Change) i CAASS (Canadian Association of Applied Social Scientists). Jedną z metod jego działania jest peer review: ocena działań poszczególnych członków i leżących u ich podstaw założeń teoretycznych oraz prezentacja napotykanych w praktyce problemów - szczególnie trudności natury etycznej związanych z pogodzeniem własnych działań, poglądów i wyznawanych wartości. Strona oferuje informacje o organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeniach (takich jak konferencje, warsztaty, spotkania), możliwościach własnego rozwoju i nowościach dotyczących skupionej w nim społeczności.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: ACCORD
Suite 1475
1011 Upper Middle Road E
Oakville, Ontario L6H 5Z9
Kanada
E-mail: info@accord.org