This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
King Baudouin Foundation www.kbs-frb.be
KBF podejmuje inicjatywy w krajach Unii Europejskiej, w Europie Południowo-Wschodniej, zajmuje się także współpracą transatlantycką. Fundacja aktywizuje różne podmioty społeczne, które współpracują w celu propagowania sprawiedliwości, demokracji i rozwoju. KBF wspiera organizacje i osoby prywatne, prowadzące działalność społeczną. Fundacja zatrudnia sztab ekspertów, którzy reprezentują różne punkty widzenia.
Obecnie Fundacja prowadzi dyskusje o polityce migracyjnej. Ponadto organizuje debatę o islamie i muzułmanach w Europie. KBF przygotowała forum, na którym dyskutowane są sposoby zmniejszania stopy ubóstwa i poprawa warunków życia dzięki wykorzystaniu mechanizmów handlu zagranicznego i inwestycji.
Powstała w 1997 r. KBF United States umożliwia amerykańskim i europejskim przedsiębiorcom i osobom prywatnym przekazywanie funduszy na projekty związane z celami KBF. Ponadto KBF wspiera projekty międzynarodowe. Od 1980 r. przyznawana jest nagroda w dziedzinie rozwoju narodowego osobom i organizacjom działającym na rzecz rozwoju krajów Południowej Europy i współpracy między krajami bogatymi a rozwijającymi się.
Wersja językowa: angielska, francuska, duńska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
publikacje, raporty, książki, czasopisma, informacje o grantach, zgłoszeniach projektów, linki: www.kbfus.org (King Baudouin Foundation United States), www. kbprize.org (King Baudouin International Development Prize), www.efc.be (European Foundation Centre), www.efc.be/nef (Network of European Foundations for Innovative Cooperation)
Kontakt: King Baudouin Foundation
rue Brederodestraat 21
B-1000 Bruksela
Belgia
Tel.: 3225111840
E-mail: info@kbs-frb.be