This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
GELD - Le Groupe d'Etude et de Lutte contre les Discriminations (Centrum Badań i Walki z Dyskryminacją) www.le114.com
Organizacja powstała w 1999 r. Walczy z wszelkimi przejawami rasizmu. GELD dokonuje analiz sytuacji w obrębie swoich zainteresowań badawczych i informuje opinię publiczna o źródłach rasizmu, jego przejawach. GELD analizuje mechanizmy dyskryminacji, informując o wnioskach i spostrzeżeniach administrację i opinię publiczną, prowadzi prace naukowe i badawcze. Na stronach znajdziemy informacje o dyskryminacji w miejscu pracy, dyskryminacji religijnej, ze względu na płeć, rasę. Centrum przedstawia statystyki, wyniki badań, teksty i dokumenty prawnicze, informacje o programach europejskich i wiele linków do instytucji zajmujących się problemem dyskryminacji
Wersja językowa: francuska, prezentacja strony po angielsku i hiszpańsku
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
www.le114.com/dossiers_home.php?dossier=0&id_type_public=3
plakaty kampanii społecznej dostępne drogą wysyłkową, ciekawa gra multimedialna, poruszająca tematy dyskryminacji w historii, kulturze, filmie
Kontakt: www.le114.com/contact.php