This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
SOS.Racisme www.sos-racisme.org
Celem organizacji jest zwalczanie wszelkich dyskryminacji, zwłaszcza na tle rasowym. Organizacja jest inicjatorem Narodowego Tygodnia Edukacji Antyrasistowskiej oraz innych akcji, mających na celu walkę z rasizmem. Na stronie znajdziemy, oprócz historii organizacji, wiele praktycznych wskazówek, zasad postępowania, pisania skarg dla ofiar dyskryminacji rasowej, a także publikacje oraz przegląd prasy.
Wersja językowa: francuska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
www.sos-racisme.org/IMG/pdf/le_racisme.pdf
www.sos-racisme.org/IMG/pdf/l_immigration.pdf
Kontakt: SOS.Racisme
51 avenue de Flandre
75019 Paryż
Francja
Tel.: 0140353655
E-mail: sos-racisme@sos-racisme.org