This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand www.france-libertes.fr
France Libertés Fondation Danielle Mitterrand to fundacja założona przez Danielle Mitterrand w 1986 r. w wyniku połączenia trzech organizacji broniących praw człowieka. Fundacja jest jednostką doradczą ONZ i posiada organizacje partnerskie we Francji, Europie, Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Fundacja piętnuje akty łamania podstawowych praw człowieka, wspiera akcje na rzecz prawa do sprawiedliwości, edukacji, opieki zdrowotnej. Pomaga w przeprowadzaniu akcji humanitarnych, działa na rzecz zniesienia tortur, walczy z biedą i wykluczeniem społecznym. Na stronach znajdziemy artykuły na temat praw człowieka, gospodarki, edukacji, rozwoju, bogate archiwum dotyczące wszystkich akcji, projektów i warsztatów, których Fundacja była inicjatorem.
Wersja językowa: francuska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: France Libertés
22 rue de Milan
75 009 Paris
Francja
Tel.: + 33 1 53 25 10 40
Fax : + 33 1 48 74 01 26
E-mail: contact@france-libertes.fr