This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stowarzyszenie Nigdy Więcej free.ngo.pl/nw
Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" powstało dla celów realizacji projektów nieformalnej Grupy Anty-Nazistowskiej (GAN). Stowarzyszenie poprzez działalność oświatową i wydawniczą podejmuje walkę z wszelkimi przejawami zbrodniczych ideologii odradzających się we współczesnych czasach. Przeciwstawia się dyskryminacji, ksenofobii i rasizmowi we wszelkich postaciach. Na stronach internetowych Stowarzyszenia można obejrzeć elektroniczną wersję kwartalnika "Nigdy Więcej", którego jest wydawcą. Można tu dotrzeć do numerów archiwalnych oraz przeczytać o akcjach prowadzonych przez działaczy antyfaszystowskich. Do największych sukcesów Stowarzyszenia zaliczyć można kampanie na rzecz konstytucyjnego zakazu działalności o charakterze rasistowskim i nazistowskim, a także akcje "Muzyka przeciw rasizmowi" i "Wykopmy rasizm ze stadionów".
Wersja językowa: polska, angielska (częściowo)
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
Materiały edukacyjne: elektroniczna wersja pisma "Nigdy Więcej" wraz z archiwum, dokumentacja incydentów o tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w katalogu wypadków pt. "Brunatna Księga", linki do stron o charakterze antyrasistowskim
Kontakt: Stowarzyszenie Nigdy Więcej
PO BOX 6
03-700 Warszawa 4
Tel.: 0601 360 835
E-mail: rafalpan@zigzag.pl