This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The National Conference for Community and Justice (NCCJ) www.nccj.org
Organizacja posiada 60 biur w 34 stanach USA i skupia 400 aktywnych członków. Strona organizacji zawiera 4 podstawowe działy: Programs, Organization, History, Spotlight.
Prowadzone programy /Faith, Youth/ mają pomóc w upowszechnianiu tolerancji, wzajemnego zrozumienia, zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek czy możliwości intelektualne. Temu ma również służyć praca na rzecz zmiany istniejącego prawa. Na stronie można znaleźć informacje o odbywających się konferencjach, kalendarz festiwali i spotkań organizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak: broszury, publikacje, nagrania radiowe, spoty telewizyjne
Kontakt: The National Conference for Community and Justice (NCCJ)
475 Park Avenue South, 19th Floor
New York, NY 10016
Tel: 212-545-1300
Fax: 212-545-8053
E-mail: nationaloffice@nccj.org