This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) www.eastern.edu/publications/emme
The Electronic Magazine of Multicultural Education (EMME) jest bezpłatnym czasopismem ukazującym się co kwartał od 1999 roku pod auspicjami Eastern University. Magazyn przeznaczony jest dla nauczycieli i studentów. Każde wydanie poświęcone jest jednemu zagadnieniu (wielokulturowość, pluralizm itd.) Artykuły, eseje programy i wszelkie pomysły mogą być wysyłane przez każdego chętnego.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Eastern University
Education Department
1300, Eagle Rd
St. Davids, PA, 19087-3696
USA
E-mail: emme@eastern.edu