This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Cultural Heritage Initiative for Community Outreach (CHICO) www.si.umich.edu/CHICO
Poprzez swoje programy CHICO proponuje niekonwencjonalne metody nauczania umożliwiające poznanie i zrozumienie kultury i sztuki innych grup narodowych i etnicznych, organizuje wystawy, warsztaty, szkolenia, widowiska teatralne. Strona prezentuje szeroki zakres tematyczny, od salsy począwszy, a na Szekspirze skończywszy. Na stronach internetowych znajdujemy materiały dla nauczycieli podzielone na dwie kategorie: Arts Education i Social Studies. Pierwsza zawiera dokumenty, wirtualne wystawy i ćwiczenia związane ze zbiorami muzealnymi oraz zajęcia interaktywne z dziedzin teatru i muzyki. W drugiej znajdujemy materiały poświecone kulturze i historii Stanów Zjednoczonych oraz historii lokalnej.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
opisy tematów, programy, informacje merytoryczne
Kontakt: E-mail: chico.admin@umich.edu