This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
The Association of American Colleges. The University of Maryland at College Park www.diversityweb.org
Strona została założona przez Stowarzyszenie Amerykańskich Szkół Wyższych przy Uniwersytecie Maryland w celu koordynowania działań na rzecz promowania wielokulturowości na wyższych uczelniach. Program jest elementem szerszej inicjatywy „Prace nad różnorodnością" („Diversity Works") wspieranej przez Fundację Forda.
Witryna oferuje kompendium zasobów stworzonych dla nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, samorządów studenckich i absolwentów. Można tu znaleźć sylabusy do zajęć, modelowe rozwiązania organizacyjne oraz inne materiały pomocne w tworzeniu środowisk akademickich, w których promowane jest zróżnicowanie, postrzegane jako jeden z niezbędnych elementów rozwoju. Dodatkową pomoc stanowią opisy 200 instytucji, które działają na rzecz różnorodności oraz kwartalnik „Diversity Digest" dostępny w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
Odwiedzający witrynę mogą wziąć udział w dyskusji na internetowym forum; organizowane są również debaty na żywo.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
za pośrednictwem poczty elektronicznej („Bulletin Board") można otrzymywać informacje dotyczące wydarzeń, konferencji, warsztatów, stypendiów, publikacji, materiałów audiowizualnych lub stron internetowych.
Kontakt: E-mail: diversityweb@aacu.org.