This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Stop the Hate www.stopthehate.org
Projekt został zainicjowany w 1998 roku przez rządowy zespół do zwalczania przemocy na terenie 10 szkół w stanie Massachuset. Jest skierowany do czterech kategorii uczestników. Uczniom ma pomóc w zwalczaniu zjawiska przemocy na terenie szkoły (ćwiczenia jak zmieniać stan faktyczny), nauczycielom - określić istniejący stan i przedstawić propozycje gotowych rozwiązań. Prawnikom i policji pomóc w działaniach prewencyjnych i edukacyjnych (jak traktować ofiary), a społeczności lokalnej określić obszary bezpieczeństwa na terenie własnego miejsca zamieszkania. Strona zawiera materiały pomocne w stworzeniu wspólnej płaszczyzny działań dla wymienionych powyżej grup (walka z nietolerancją i ksenofobią pod każdą postacią). Na stronie można znaleźć również prezentację zjawisk powodowanych nienawiścią wynikającą z różnic koloru skóry, religii, pochodzenia etnicznego, płci czy orientacji seksualnej.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
kwestionariusz dla nauczycieli: Czy szkoła zagrożona jest przemocą? linki do stron internetowych poświęconych prawom człowieka, walce z nietolerancją, przewodniki, jak unikać nietolerancji, jak walczyć z uprzedzeniami
Kontakt: Governor’s Task Force on Hate Crimes
David Rudewick, Students Civil Rights Director
One Ashburton Place, suite 2110
Boston, MA 02108
E-mail info@stopthehate.org