This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Simon Wiesenthal Center www.wiesenthal.com
Simon Wiesenthal przeżył obóz śmierci w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu zajmował się ściganiem zbrodniarzy nazistowskich. W 1977 roku powołano organizację pozarządową Simon Wiesenthal Center z siedzibą w Los Angeles. Centrum skupia obecnie 400 tys. członków, a biura znajdują się w Nowym Yorku, Toronto, Miami, Jerozolimie, Paryżu i Buenos Aires. Poprzez współpracę z państwowymi i prywatnymi organizacjami, spotkania, konferencje, seminaria i sesje tematyczne, a także własne publikacje Centrum zajmuje się zwalczaniem rasizmu, nietolerancji, problemami Holokaustu, ale także poszukiwaniem zbrodniarzy wojennych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również problemy Bliskiego Wschodu, grupy ekstremistyczne a także przejawy nienawiści w Internecie. Grupy zadaniowe zajmują się określonymi obszarami zainteresowań. Na stronie Centrum znajduje się Muzeum Tolerancji, gdzie oprócz czasowych wystaw poświęconych Holokaustowi można znaleźć dokumenty, zdjęcia i plakaty z okresu lat 1933-1945, chronologię tego okresu, bibliografię zagadnień związanych z Holokaustem. W sklepie on-line można dokonać zakupu materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć poświeconych Holokaustowi i nietolerancji.
Wersja językowa: angielska /niektóre dokumenty publikowane w języku niemieckim/
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
możliwość pobrania prezentowanych dokumentów: motle.wiesenthal.com
Kontakt: Simon Wiesenthal Centre
1399 South Roxbury
Los Angeles, California 90035
Tel.: 310-553-9036
Fax: 310-553-4521
E-mail: information@wiesenthal.net