This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
www.civilrights.org www.civilrights.org
Celem Civilrights.org jest wspólne działanie 180 organizacji zajmujących się walką z nierównością i niesprawiedliwością w Stanach Zjednoczonych. Obywatele na stronie internetowej mogą zabierać głos w dyskusji oraz zamieszczać dowody przejawów nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie religijne. Strona ma również pomóc w budowaniu publicznego zrozumienia. Dział związany z problemami edukacji zawiera materiały zarówno audio, jak i video. Oprócz nich znajdują się tam programy, dokumenty, raporty, wycinki prasowe i książki poświecone przejawom dyskryminacji w szkołach i sposoby ich zwalczania.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
dokumenty polityczno-prawne, konwencje, raporty, zestawienia związane z prawami człowieka i przejawami ich łamania.
Kontakt: Civilrights.org
1629 K street NN 10th floor
Washington, DC 20006
Tel.: 202 466 3311
Fax: 202 466 3434
E-mail: webmaster@civilrights.org