This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Rada Europy. ECRI - Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji www.coe.int/ecri
ECRI czyli Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji powstała na podstawie uchwały szczytu Rady Europy 9 października 1993 r. w Wiedniu. Jej działalność została rozszerzona na mocy postanowień szczytu Rady Europy w Strasbourgu w 1997 r. ECRI działa w ramach II Dyrekcji Generalnej ds. Praw Człowieka Rady Europy. Organizację tworzy ponad 40 przedstawicieli delegowanych przez rządy państw europejskich. Prace ECRI organizuje sekretariat w Strasbourgu zatrudniający ponad 10 osób.
Celem ECRI jest walka z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją na szczeblu europejskim, szczególnie z punktu widzenia praw człowieka. Głównym zadaniem ECRI jest publikowanie raportów na temat sytuacji w poszczególnych krajach europejskich odnośnie walki z rasizmem i nietolerancją. ECRI publikuje również rekomendacje dla rządów państw europejskich, zajmuje się edukacją w dziedzinie tolerancji, równych praw, zbiera przykłady „dobrych praktyk" w Europie, zajmuje się problemem rozpowszechniania rasizmu przez internet, organizuje konferencje, sesje informacyjne i spotkania.
Wersja językowa: angielska, francuska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
zbiór materiałów edukacyjnych i publikacji dostępnych online (najczęściej wersje .pdf w języku angielskim i francuskim, czasami dostępne również w językach narodowych poszczególnych państw europejskich) – pełna lista dokumentów znajduje się pod linkiem: /1-Ecri's_Publications/ oraz /2-Other_Publications/. Raporty na temat sytuacji w poszczególnych krajach europejskich odnośnie walki z rasizmem i nietolerancją – /2-Country-by-country_approach/; Opisy organizacji wspierających walkę z rasizmem i nietolerancją /2-Examples_of_good_practices/; Inne materiały: paszport przeciw nietolerancji, komiksy dla dzieci, pliki video, Educational Pack – 200 stron o edukacji na temat. tolerancji i równych praw w Europie, Domino – Praktyczny podręcznik o kształceniu młodzieży - /3-Educational_resources/
Kontakt: Secretariat ECRI / Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg CEDEX
Francja
Tel.: +33 3 88 41 29 64
Fax: +33 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int