This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN www.tnn.lublin.pl
Ośrodek jest samorządową instytucją kultury w Lublinie, działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach ośrodek nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby - Bramy Grodzkiej (będącej dawnym przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim) oraz do położenia samego Lublina - miasta/miejsca spotkań kultur, tradycji i religii.

Teatr NN powstał w 1990 roku. Początkowo jego działalność ukierunkowana była na realizację autorskich przedstawień. W miarę upływu czasu, twórcy Teatru zaczęli otwierać się na inne, pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i edukacyjnym, wykraczające poza sztukę. Ośrodek odbudował swoją siedzibę - XIV wieczną Bramę Grodzką i przylegające do niej kamienice, co przyczyniło się do ożywienia części zniszczonego, lubelskiego Starego Miasta.

Działalność programowa Ośrodka związana jest z przywracaniem pamięci o nieistniejącym już lubelskim mieście żydowskim. Swoje cele Ośrodek realizuje poprzez działania artystyczne, wystawy, spotkania, sesje, promocje książek i czasopism, projekcje filmów, koncerty, działania w przestrzeni publicznej. Prowadzi również działalność wydawniczą: publikowane są książki, tomiki wierszy oraz pismo "Scriptores Scholarum". W 1998 roku Ośrodek rozpoczął realizację programu "Wielka Księga Miasta" - zbierane są materiały archiwalne, związane z historią polsko-żydowskiego Lublina (zdjęcia, relacje mówione, dokumenty). W oparciu o te materiały powstała, wciąż rozbudowywana, wystawa dokumentalna, opowiadająca o przedwojennym, dwukulturowym Lublinie. Towarzyszy jej program edukacyjny, poświęcony ocalaniu dziedzictwa lubelskich Żydów.

Ośrodek prowadzi program: "Zapomniana przeszłość - wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny". Jest on adresowany głównie do młodego pokolenia mieszkańców regionu oraz do ich nauczycieli. To właśnie szkoła powinna stać się miejscem nauczania o przeszłości i dziedzictwie kulturowym. Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie młodzieży do rozumienia swojej Małej Ojczyzny i aktywnego uczestnictwa w jej życiu. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" prowadzi również projekt "Wirtualna Biblioteka Lublina i Regionu Lubelskiego", czyli komputerową bazę danych składającą się z Bazy Tekstowej, Bazy Ikonograficznej, Bazy Dźwiękowej i Bazy Edukacyjnej.

Szczególną formą współpracy instytucji z nauczycielami są Szkolne Kluby Odkrywców "Ścieżkami Pamięci". Istniejąca obecnie sieć liczy prawie 100 klubów z całego województwa lubelskiego. W witrynie jest również dział "Małe Ojczyzny". W skład bazy wchodzi ponad 80 tekstów, które pochodzą z czasopism i publikacji wydawanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
Polska
Tel.: +48 81 532 58 67
Faks: +48 81 534 61 10
E-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl